Centraal kwaliteitsregister

Om de kwaliteit van de fysiotherapeuten te kunnen waarborgen, heeft de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het CKR in het leven geroepen. Om als fysiotherapeut in dit register ingeschreven te kunnen staan, moet hij/zij aan een aantal eisen voldoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld verplichte bijscholing en het behandelen volgens bepaalde, door wetenschappelijke studies onderbouwde, richtlijnen.

Ik ben ingeschreven in het CKR waardoor u ervan verzekerd bent te worden behandeld volgens de kwaliteitseisen die u van een fysiotherapeut mag verwachten.

Wet BIG
In Nederland wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). BIG nummer Elise Temminck: BIG 2990 865 1604


De brochure is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten.

Het doel van de Wet BIG is de kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen en bewaken, en de patiënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Hoe de Wet BIG hier voorwaarden voor schept, welke beroepen wettelijk geregeld zijn en wat dat betekent is het voornaamste onderwerp van het eerste gedeelte van deze brochure. Voor een aantal van de geregelde beroepen is een register ingesteld: het BIG-register. In het tweede gedeelte komen registratie in het BIG-register en het verstrekken van informatie uit het BIG-register aan de orde.

Tot slot zijn de contactgegevens opgenomen van de belangrijkste Nederlandse instanties die zich bezighouden met erkenning en registratie van beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg.

BIG 2990 865 1604

Hof van Leerbroek 1
4245 LD Leerbroek

T 06 51 142 737
E info@fysiotemminck.nl

Openingstijden

Maandag 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag 08.00 – 21.00 uur
Woensdag 08.00 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 12.00 uur (bij uitzondering)