Vergoedingen

Wij hebben contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Uw behandeling komt voor vergoeding in aanmerking als u fysiotherapie heeft opgenomen in het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld na een operatie, wordt vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen dan wel ten laste van uw aanvullende verzekering of uzelf. Uw fysiotherapeut kan u hier desgewenst meer over vertellen.

Vanaf 2018 worden de behandelingen fysiotherapie voor artrose van heup en/of knie vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor maximaal twaalf behandelingen per periode van twaalf maanden.

Indien u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Een niet nagekomen afspraak wordt bij de u zelf (en dus niet bij de zorgverzekeraar) in rekening gebracht indien. U ontvangt een nota, welke u dient te voldoen.

De nota’s van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt u de nota thuisgestuurd. U dient een nota binnen 14 dagen na dagtekening te betalen onder vermelding van het factuurnummer. U ontvangt van ons een herinnering als u die niet binnen deze termijn betaalt. Hieraan zijn kosten verbonden. Als u niet betaalt, dragen wij de vordering over aan ons incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Wij gaan er vanzelfsprekend vanuit, dat dit normaal gesproken kan worden voorkomen.

BIG 2990 865 1604

Hof van Leerbroek 1
4245 LD Leerbroek

T 06 51 142 737
E info@fysiotemminck.nl

Openingstijden

Maandag 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag 08.00 – 21.00 uur
Woensdag 08.00 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 12.00 uur (bij uitzondering)