Visie

FysioTemminck; waar kwaliteit van de zorg en persoonlijke benadering voorop staat. De praktijk bevind zich in het gezondheidscentrum van Leerbroek.

De cliënt heeft naar onze mening recht op optimale zorg afgestemd op zijn klachten en functionele mogelijkheden. Goede diagnostiek is de basis voor optimale zorg, zowel curatief als preventief. Samen met de cliënt worden de klachten en de belemmeringen in het dagelijks leven geïnventariseerd en geanalyseerd. Rekening houdend met de hulpvraag van de client, wordt een behandelplan opgesteld dat gericht is op heldere doelen.

De behandelingen zijn gebaseerd op kennis/ ervaring en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Optimale zorg is niet per definitie gekoppeld aan de behandelduur. Een korte behandelduur kan in een aantal gevallen een goed behandelresultaat in de weg staan. In tegenstelling tot beleidsvoornemens (‘hoe minder behandelingen hoe beter’), streven wij naar een optimaal aantal behandelingen, waarbij de kans op een positief resultaat het grootste is.
FysioTemminck werkt nauw met de huisartsen en andere eerste- en tweedelijns zorgverleners in de regio. Dit zodat de cliënt de zorg krijgt die er toe doet.

Verbetering van het zorgbeleid in de eerste lijn kan in een aantal gevallen hogere zorgkosten in de tweede lijn voorkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat een sterkte inzet vanuit de fysiotherapie op primaire en secundaire preventie een belangrijke bijdrage zal leveren tot de vermindering van zorgkosten.

Onze visie op preventie en behandeling wordt expliciet afgestemd met de cliënt, de zorgverzekeraar en de verwijzer. Hierdoor leveren wij zorg op maat doelmatig en efficiënt.

Fysiotemminck

BIG 2990 865 1604

Hof van Leerbroek 1
4245 LD Leerbroek

T 06 51 142 737
E info@fysiotemminck.nl

Openingstijden

Maandag 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag 08.00 – 21.00 uur
Woensdag 08.00 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 12.00 uur (bij uitzondering)